sydschakt_logo
HS Schakt AB


Chaufförens namn: Henrik Sandgren-Wretman

Typ: Hjulgrävare - Hjulgrävare Hitachi ZX 140 WT-3

Utrustning
✅ Hydraulhammare
✅ Markvibrator
✅ Tippvagn

Helsingborg
Malmö
Höganäs