sydschakt_annons
Klicka här för att gå vidare till hemsidan
sydschakt_logo
Om Sydschakt
Personal
Styrelsen
Kontoren
Org.schema
Ekonomi
Förare
Historia

Styrelseledamöter:

Stefan Wegner, ordförande
Magnus Göransson, vice ordförande
Henrik Sandgren-Wretman
Mattias Söderlind
Sven Larsson (extern)

Styrelse-suppleanter:

Peter Valtinat
Johan Andersson

Revisorer:

Magnus Karlsson
Torbjörn Jonsson
Kjell Nilsson, Auktoriserad revisor (extern)

Revisor-suppleanter:

Magnus Olofsson
Håkan Nilsson

Valberedning:

Kenneth Larsson, Sammankallande
Michael Bröchner
Thorsten Olofsson
Bent Jensen
Mike Thorstensson