sydschakt_annons
Klicka här för att gå vidare
sydschakt_logo
Om Sydschakt
Personal
Styrelsen
Kontoren
Org.schema
Ekonomi
Förare
Historia

Styrelseledamöter:

Stefan Wegner, ordförande
Mats Borglin
Mike Torstensson
Sven Larsson (extern)

Styrelse-suppleanter:

Torbjörn Johnsson
Andreas Jönsson

Revisorer:

Magnus Karlsson
Michael Hessbom
Kjell Nilsson, Auktoriserad revisor (extern)

Revisor-suppleanter:

Magnus Olofsson
Anders Söderlind

Valberedning:

Torsten Olofsson, Sammankallande
Jerker Hansson
Torbjörn Andersson
Anders Blennow
Michael Hessbom